حمل و نقل و برگشت

پرداخت در محل تهران

این نوع پرداخت فقط در شهر تهران توسط سرویس الوپیک ارسال میشود و هزینه ارسال آن 20.000 تومان است . (شهر های اطراف و حومه تهران شامل این طرح نمی شوند)
در تمامی روز ها و هر ساعتی سفارش شما ثبت خواهد شد و شما مبلغی را  به صورت اینترنتی پرداخت نخواهید کرد با این تفاوت که زمان دقیقی برای ارسال این سفارشات مشخص نیست اما در همان روز کاری و یا نهایتا در روز کاری بعد ارسال خواهند شد.
قبل از ارسال سفارش با شما تماس خواهیم گرفت و هماهنگی های لازم را انجام خواهیم داد.
در صورتی که نیاز دارید سفارش شما سریع تر ارسال شود لطفا پرداخت آنلاین را انتخاب نمایید و در کادر زیر موارد این روش را هم مطالعه کنید.

پرداخت آنلاین و ارسال در تهران

ارسال فقط در شهر تهران توسط سرویس الوپیک انجام میشود و هزینه ارسال توسط این حامل 15000 تومان است. (شهر های اطراف و حومه تهران شامل این حامل نمی شوند)
در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 17:30 سفارش شما با این سرویس قابل ارسال است و در صورتی که بعد از ساعت 18 سفارش ثبت کنید روز کاری بعدی ارسال خواهد شد. 
(ساعت کاری در روز پنج شنبه از 9 الی 15 میباشد.)
پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را بسته بندی میکنند و بعد از آماده سازی برای شما ارسال می گردد.

ارسال توسط پست سفارشی

ارسال سفارشات در سراسر ایران با این حامل امکان پذیر است و به صرفه ترین راه برای ارسال به شهرستان است.
هزینه ارسال توسط این حامل 12.000 تومان است.
در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 14 بسته های پستی ارسال می شوند و سفارشات پس از این ساعت در روز کاری بعدی ارسال می گردد.
پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را به صورت ویژه بسته بندی میکنند و بعد از آن در ساعت 14 مرسوله ها را برای شرکت پست ارسال میکنند تا به سرعت برای حرکت به سمت شهرستان ها توزیع شوند.
بازه زمانی رسیدن مرسوله از 1 الی 5 روز متفاوت است که با استفاده از کد پیگیری مرسوله میتوانید از زمان دقیق رسیدن مرسوله مطلع شوید.

ارسال توسط پست پیشتاز

ارسال سفارشات در سراسر ایران با این حامل امکان پذیر است و این حامل از پست سفارشی سریع تر است.
هزینه ارسال توسط این حامل 22.000 تومان است.
در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 14 بسته های پستی ارسال می شوند و سفارشات پس از این ساعت در روز کاری بعدی ارسال می گردد.
پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را به صورت ویژه بسته بندی میکنند و بعد از آن در ساعت 14 مرسوله ها را برای شرکت پست ارسال میکنند تا به سرعت برای حرکت به سمت شهرستان ها توزیع شوند.
بازه زمانی رسیدن مرسوله از 1 الی 3 روز متفاوت است که با استفاده از کد پیگیری مرسوله میتوانید از زمان دقیق رسیدن مرسوله مطلع شوید.

ارسال توسط شرکت تیپاکس

ارسال سفارشات به اکثر شهرستان های ایران که دارای مرکز تیپاکس هستند با این حامل امکان پذیر است و این حامل سریع ترین حامل برای شهرستان است.
هزینه ارسال در هنگاک تحویل توسط خود شرکت تیپاکس از شما اخذ میگردد.
در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 18 بسته های تیپاکس ارسال می شوند و سفارشات پس از این ساعت در روز کاری بعدی ارسال می گردد.
پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را به صورت ویژه بسته بندی میکنند و بعد از آن در ساعت 18 مرسوله ها را برای شرکت تیپاکس ارسال میکنند تا به سرعت برای حرکت به سمت شهرستان ها توزیع شوند.
بازه زمانی رسیدن مرسوله از 1 الی 2 روز متفاوت است که با استفاده از کد پیگیری مرسوله میتوانید از زمان دقیق رسیدن مرسوله مطلع شوید.

ارسال توسط مراکز باربری

ارسال سفارشات در سراسر ایران با این حامل امکان پذیر است و سنگین ترین مرسوله ها هم امکان ارسال با این حامل را دارند.
هزینه ارسال از شرکت کمرنگ تا مراکز باربری رایگان است اما هزینه ارسال باربری به شهر شما توسط خود مراکز باربری از شما اخذ خواهد شد.
در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 18 بسته های باربری ارسال می شوند و سفارشات پس از این ساعت در روز کاری بعدی ارسال می گردد.
پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را به صورت ویژه بسته بندی میکنند و بعد از آن در ساعت 18 مرسوله ها را برای مراکز باربری ارسال میکنند تا به سرعت برای حرکت به سمت شهرستان ها توزیع شوند.
انتخاب مراکز باربری به عهده مشتری است و درصورتی که در توضیحات سفارش نام شرکت خاصی ذکر نشده باشد به صورت پیشفرض مرسوله برای "باربری وطن" ارسال میگردد.
بازه زمانی رسیدن مرسوله از 2 الی 4 روز متفاوت است که با استفاده از کد پیگیری مرسوله میتوانید از زمان دقیق رسیدن مرسوله مطلع شوید.

ارسال توسط شرکت اتوبوسرانی

ارسال سفارشات شهرستان ها با این حامل بسیار سریع تر از حامل های دیگر می باشد. ارسال سفارشات از ساعت 9 الی 13.30 با این حامل تحویل داده می شوند.

هزینه ارسال با حامل ترمینال اتوبوسرانی 30.000 تومان می باشد و بازه زمانی تحویل در صورت ارسال، همان روز و برای شهرهای دورتر روز بعد می باشد.

پس از تکمیل سبد خرید خود و زمان انتخاب نوع حامل ارسال، در صورتی که میخواهید بسته شما سریع تر به دستتان برسد حامل ترمینال اتوبوسرانی را انتخاب کنید.

همکاران ما به محض دریافت سفارش با این حامل آن را بسته بندی و به یکی از ترمینال های اتوبوسرانی غرب، شرق، جنوب و شمال بسته به شهرستان شما ارسال می کنند.

هزینه ارسال سفارش توسط حامل ترمینال اتوبوسرانی توسط شرکت متفاوت پرداخت می شود. لطفا از پرداخت هزینه جدا و اضافه به راننده یا شرکت اتوبوسرانی خودداری نمایید.

در صورت نبود سرویس به شهرستان مورد نظر در همان روز، سفارش روز کاری بعد یا روزهای آینده توسط این حامل ارسال می گردد.